Več o mladinskem novinarstvu

Spoznajte mladinsko novinarstvo

Spoznajte Reuters-ova priporočila glede poročanja in osnov pisanja.

Poglejmo si tudi razliko med primarnimi in sekundarnimi viri in razliko med okoljskim problemom in izzivom.

Primarni viri

  • Poročanja o dogodku s strani očividca ali udeležnca le-tega
  • Izvirni dokumenti, dnevniki, pisma, spomini, govori, navodila ali druge neobjavljena dela.
  • Objavljena dela kot so časopisni članki (v kolikor so zapisani takoj po dogodku)
  • Fotografije, audio ali video zapisi, raziskovalni zapisi ali poročila ali izvorna literarna dela.

 

Sekundarni viri

  • Interpretacija, vrednotenje, nadgradnja ali sprejemanje zaključkov o dogodkih, ki jih spoznamo skozi primarne vire
  • So ponavadi v obliki objavljenih člankov ali knjig

Za več informacij si poglejte UCSC

Okoljski problemi ali izzivi

 Predstavljamo nekaj razlag besed na področju Okoljskega izobraževanja:

Cilj:  željen rezultat aktivnosti, učne snovi. Uporabljamo termine "problem" in "izziv", ker Okoljsko izobraževanje tolmači ti dve besedi različno. 
Okoljski problem: konkretni primer obstoječe ali potencialne okoljske degradacije, uničenja, onesnaženja, ipd.
Okoljski izziv: povezan z okoljskim problemom vendar za razliko od okoljskega problema, odraža prisotnost različnih vidikov in potencialnih rešitev za okoljski problem. Vir: NAAEE

Spletni viri Mladih poročevalcev - YRE:

Pojdite tudi ven in raziskujte!

Ostanite povezani z interesnimi skupinami, sodelujte in izmenjujte izkušnje preko Facebooka in pošiljajte nam povezave do zanimivih vsebin, ki jih poznate ali ste jih odkrili.

 Kontakt nacionalne koordinacije
Program Mladi poročevalci
Društvo DOVES-FEE Slovenia
Cesta solinarjev 4
p.p. 213
6321 PORTOROŽ
Tel: +386 41 379 496
Mail: info@mladiporocevalci.si
Web: www.mladiporocevalci.si


Vodja projekta: Maja Kobal

Kontakt DOVES-FEE SLOVENIA
Društvo DOVES - FEE Slovenia
Cesta solinarjev 4
p.p. 213
6321 PORTOROŽ
tel: +386 0599-555-50
Mail: info@drustvo-doves.si
Web: www.drustvo-doves.si

Predsednik: Fiorenzo Lupieri