Mladi poročevalci za okolje (angl. Young Reporters for the Environment - YRE) je mednarodna mreža mladih vključenih v okoljsko novinarstvo in izobraževanje za trajnostni razvoj (angl. Education for Sustainable Development - ESD).

 

Program se izvaja v več kot 25 državah in gre za enega izmed temeljnih programov mednarodne organizacije FEE (angl. Foundation for Environmental Education). V Sloveniji pa ga izvaja društvo DOVES - FEE SLOVENIA.

 

Mladi poročevalci med 11 in 21 letom raziskujejo okoljske izzive, probleme in predlagajo rešitve s pomočjo raziskovalnega novinarstva s pisanjem člankov, objavo fotografij in snemanjem videoposnetkov.

Zgodovina FEE