Zgodovina društva

 

Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji (DOVES-FEE SLOVENIA) je prostovoljna, samostojna in neprofitna organizacija, ki v Sloveniji izvaja prepoznane mednarodne okoljske programe za spodbujanje trajnostnega razvoja: Modra zastava, Ekošola, Mladi poročevalci za okolje, Zeleni ključ in Znanje za gozdove.

 

Društvo je polnopravni član Mednarodne fundacije za okoljsko vzgojo (angl. Foundation for Environmental Education – FEE) in edina organizacija v Sloveniji z ekskluzivno licenco za izvajanje programov fundacije v Sloveniji.

 

Namen društva je spodbujanje in uveljavljanje trajnostnega razvoja s pomočjo programov okoljske vzgoje in izobraževanja ter razvoj turizma in drugih področij po načelih trajnostnega razvoja. Temeljne aktivnosti društva so umerjenje v vzgojo, izobraževanje in ozaveščanje javnosti o pomenu varstva okolja in trajnostnega razvoja, pri čemer ima še poseben pomen sodelovanje različnih skupin déležnikov ter sodelovanje z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami.

 


Dejavnosti Društva DOVES – FEE Slovenija, s katerimi uresničuje svoje poslanstvo:

 

• upravljanje in izvajanje mednarodnih programov FEE v sodelovanju s pristojnimi institucijami in drugimi organizacijami,
• predstavitve pomen varovanja okolja med različnimi ciljnimi skupinami,
• spodbujanje vzgoje in izobraževanja, ki temeljita na odgovornem odnosu do zdravega in varnega okolja,
• spodbujanje razvoja turizma in storitev, ki upoštevajo načela trajnostnega razvoja,
• organiziranje strokovnih srečanj, izobraževalnih seminarjev, delavnic in drugih dogodkov, ki prispevajo k posredovanju informacij in znanja o varstvu okolja,
• podeljevanje nagrad in priznanj v okviru posameznih programov,
• priprava izobraževalnih gradiv za člane društva,
• sodelovanje članov društva v različnih programih,
• povezovanje aktivnosti različnih programov društva (npr. čistilne akcije itd.),
• sodelovanje z drugimi domačimi in tujimi društvi ter organizacijami.Kontakt nacionalne koordinacije
Program Mladi poročevalci
Društvo DOVES-FEE Slovenia
Cesta solinarjev 4
p.p. 213
6321 PORTOROŽ
Tel: +386 41 379 496
Mail: info@mladiporocevalci.si
Web: www.mladiporocevalci.si


Vodja projekta: Maja Kobal

Kontakt DOVES-FEE SLOVENIA
Društvo DOVES - FEE Slovenia
Cesta solinarjev 4
p.p. 213
6321 PORTOROŽ
tel: +386 0599-555-50
Mail: info@drustvo-doves.si
Web: www.drustvo-doves.si

Predsednik: Fiorenzo Lupieri